TIN TỨC

Bia hơi để được bao lâu

Có rất nhiều câu hỏi đặt ra là tại sao bia chai và bia lon có thể để được từ 6 tháng đến 1 năm mà không ảnh hưởng đến chất lượng còn bia hơi chỉ để được từ 15 đến 30 ngày là không thể sử dụng được? Với bia chai và bia lon trước khi triết ra chai ...

Read More »